Dataset: The Survey of Health, Impairment and Living Conditions in Denmark (SHILD)

Abstract

Dataset: SHILD (The Survey of Health, Impairment and Living Conditions in Denmark)

Resumé
SHILD er en undersøgelse om levevilkår, helbred og handicap. Foruden information fra respondenten indeholder undersøgelsen også informationer om respondentens partner og børn.

Formålet med SHILD databasen er at udvikle og indsamle data inden for handicap og helbred i en socialvidenskabelig kontekst og samtidig bidrage med datamateriale til såvel national og international forskning. Der er i dette datamateriale mulighed for at undersøge sammenhænge mellem helbredsstatus og uddannelse, beskæftigelse, medborgerskab, trivsel, deltagelse og risikofaktorer, hvilket kan bidrage med viden til udvikling af socialpolitik og interventioner for mennesker med handicap og sindslidelser. Desuden har baggrunden for SHILD været et ønske om at følge udviklingen for personer med funktionsnedsættelser. Det er tanken at udforme denne undersøgelse til en panelundersøgelse og dermed geninterviewe populationen hvert fjerde år. Dette er således første bølge.   
Datamaterialet er baseret på interviews indsamlet af Danmark Statistiks Interviewservice i år 2012. Populationen omfatter et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-64 år.  Der er blevet indsamlet 18.957 interviews.  Der fokuseres på helbred, funktionsnedsættelser og levevilkår for interviewpersonen, dennes partner og børn. Der er yderligere mulighed for at supplere med registerdata vedrørende samme respondenter.   

Surveyen er hovedsageligt baseret på webbesvarelser. Forinden er respondenterne blevet kontaktet via brev. I tilfælde af de ikke har besvaret, er de blevet kontaktet telefonisk og har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet pr. telefon.  
Spørgeskemaet indeholder spørgsmål inden for følgende områder:
a. Tilfredshed
b. Funktionsevne  
c. Handicap, langvarig sygdom og psykiske lidelser
d. Personlighed  
e. Helbred og sundhedsadfærd  
f. Arbejdsliv og arbejdsevne
g. Baggrund
h. Forventninger  
i. -
j. Deltagelse  
k. Sociale medier  
l. Lotteri
m. Indtægt, ydelser og forbrug  
n. Vold  
o. -  
p. -
q. Diskrimination
r. Sagsbehandling
s. Spørgsmål om samlever

Variable Groups

Full Title

The Survey of Health, Impairment and Living Conditions in Denmark (SHILD)

Identification Number

SHILD

Date of Production

2014-12-12

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

SHILD

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.