Dataset: The Danish Longitudinal Survey of Youth

Variable J98: 28. Respondent's previous job

Values Categories
1 "Supportchef" edb-virksomhed
 
2 (betonarbejder) - specialarbejder i byggefirma
 
3 (børnehave)Assistent i børnhave.
 
4 (snedker) maskinsnedker
 
5 1 reservelæge på amtssygehus Herlev
 
6 1. dame i kantine
 
7 1. reservelæge klinisk mikrobiolog
 
8 1. reservelæge på medicinsk afd
 
9 1.assistent(sygeplerske).
 
10 1.assistent, souchef for afdelingssygeplejersken
 
11 1.sygeplejeassistent
 
12 A-kasse medarbejder
 
13 AD i en emballagevirksomhed
 
14 Adm.direktør i produktionsvirksomhed
 
15 Afdelingsleder
 
16 Aftenvagt hos hjemmeplejen
 
17 Akademiingeniør
 
18 Assistent i skolefritidsordning.
 
19 Assistent på off. kommunekontor
 
20 Bankfuldmægtig
 
21 Bogbinder
 
22 Bogholderiassistent i ejendomadministrasions firma
 
23 CHEFKONSULENT, SALG AF SOFTWARE- KONSULENTBISTAND
 
24 Chauffør v. bager
 
25 Chef for E.D.B.sektion.Systemudvikling (Forret)
 
26 Dagplejer i eget hjem
 
27 Dagplejer i hjemmet
 
28 Direktionssekretær
 
29 Direktør
 
30 Distrikts hjemmesygeplerske
 
31 Driftøkomokonsulent på landlevforeningen
 
32 EDB assistent på hospital
 
33 EDB chef på Amtssygehuset Gentofte
 
34 EDB driftsassistent i forsikringsselskab
 
35 EDB konsulent i EDB firma
 
36 EDB konsulent ved KTAS
 
37 EDB operatør post giro
 
38 EDB programmør
 
39 EDB tekniker
 
40 EDB tekniker i maskinhandelfirma
 
41 EDB-chef
 
42 EDB-konsulent, systemprogrammør
 
43 EDBkonsulent
 
44 Egnsredaktør ved et dagblad
 
45 El-værftarbejder på Grenå Elværft
 
46 Elmentør på Elværk S.A.E.F.
 
47 Fabriksarbejder på en fabrik der fremstil alminums
 
48 Financiel Controllor
 
49 Forretningsfører i supermarked
 
50 Forstander på et plejehjem,forældre.
 
51 Fuldmægtig
 
52 Førstedame på salatfabrik
 
53 HK kontorassistent på fagforeningskontor
 
54 Handelsfaglærer på handelsskole
 
55 Indkøbsassistent af kemikantine,medicinalvæsen
 
56 Ingeniør ved Holstebro forsyningsvirksomhederne
 
57 Jernbanearbejder DSB
 
58 KLUBASS. I UNGDOMSKLUB
 
59 Kantimedame (atarbejde)
 
60 Kommune assistent.
 
61 Konsulent på Bank Data
 
62 Kontor assistent i Frb.amt.
 
63 Kontorass.
 
64 Kontorassistent på en motor fremstillingsfabrik
 
65 Kontorassistent på kommunekontor.
 
66 Korrespondent på en maskinfabrik
 
67 Kunderådgiver (souschef)
 
68 Køkkenchef
 
69 Køkkenchef,Hjulsminde badehotel.
 
70 Kørselsleder i vognmandsfirma
 
71 LO konsulent
 
72 Langturschauffør fra Køkkenfabrik
 
73 Læge på Herlev onkologisk afdeling
 
74 Læge på Hospital i Næstved
 
75 Lærer v. handicap. børn i Flensborg
 
76 Malersvend
 
77 Maskinarbejder på armeturfabrik
 
78 Mekanikersvend på autoværksted.
 
79 Montør i en tæppe firma.Med en erhvervsafd.
 
80 Musiker, klarinet i orkester (Livgarden)
 
81 Musikpædagog på musiksskole
 
82 Mølleriarbejder på mølle
 
83 Nakosesygeplejerske
 
84 Overlærer i folkeskole
 
85 Overlærer i privatskole
 
86 Papirpige indsamlingaf genbrugspapir
 
87 Pladesmed i Automabilfirma.
 
88 Policemedarbejder i forsikringsbranchen
 
89 Portør + Brandmand i luften.
 
90 Portør på et hospital
 
91 Produktionstekniker
 
92 Pædagogmedhjælper tilkaldervikar
 
93 RENGøRING I RENGøRINGSSELSKAB
 
94 Regnskabs- og edb-chef
 
95 Rengøringsassistent på fængsel.
 
96 Rengøringsleder i industrivirksomhed
 
97 Representant i ostefirma
 
98 Rådhusbetjent (Skive)
 
99 SEKTIONSCHEF I HANDELSVIRKSOMHED
 
100 Scandinavian manager i Datafirma i London
 
101 Sekretær på erhverskontor
 
102 Servicetekniker - maskiner
 
103 Slagtersvend på slagteri
 
104 Smedesvend i VVS firma
 
105 Social og sundhedshjælper i hjemmeplejen
 
106 Socialrådgiver i /Børne/famlierådgivning
 
107 Software ingeniør i højteknologisk firma
 
108 Souchef for tekniskafdeling i feriecenter
 
109 Sygehjælper
 
110 Sygehjælper på sygehus
 
111 Sygehjælper ved kommunen
 
112 Sygeplerske på øjenafdelingen
 
113 Systemadministrator ved kommunen
 
114 Teknisk tegner i industrien
 
115 Telegrafist i Forsvaret
 
116 Tidsstudieteknikerpå slagteri på slagteri (Steff H
 
117 Tradingchef
 
118 Travel manager
 
119 Trim reparatør (filetskærer)
 
120 Tømrersvend
 
121 UDB konsulent
 
122 Udviklingstekniker
 
123 Under udd. Handel+Kontor og regnskab (Forsvaret)
 
124 Ungdomsskoleinspektør
 
125 Ungdomsskolesekretær
 
126 VUC lærer
 
127 VVS montør
 
128 adjunkt
 
129 adjunkt på AUC
 
130 adjunkt på gymnasie og HF
 
131 adjunkt på gymnasium
 
132 adjunkt på Århus købmandsskole
 
133 adjunkt underviser på gymnasium HF
 
134 adm. direktør
 
135 adm. direktør i et børsnoteret ejendomsudvikling
 
136 adm.chef ved teknisk skole
 
137 administr. hotel direktør
 
138 administrationschef
 
139 administrativ sagsbehandler indenfor bistand
 
140 administrerende direktør
 
141 administrerende direktør i EDB firma
 
142 advokat i et forsikringsselskab
 
143 advokat i konkursbo
 
144 advokat sektrtær på et advokatkontor for chefen
 
145 advokatsekretær
 
146 advokatsekretær i advokatfirma
 
147 advokatsekretær på advokatkontor
 
148 advokatsekretær på et advokatkontor
 
149 afd leder
 
150 afd. leder i herretøj
 
151 afd. sekretær på sygehus
 
152 afd.leder i dækfirma
 
153 afd.sygeplejerske på hospital
 
154 afd.sygeplejerske på sygehuset
 
155 afdelings fysioterapeut på centralsygehus
 
156 afdelings sygeplejerske på plejehjem
 
157 afdelingsass i fagforening
 
158 afdelingsbestyrer sparekasse
 
159 afdelingschef i IBM
 
160 afdelingschef i girobank EDB teknisk chef
 
161 afdelingsdyrlæge på miljø og levneds.mid.kontrolle
 
162 afdelingsingeniør
 
163 afdelingsleder
 
164 afdelingsleder Selandia/Expert radio
 
165 afdelingsleder af økonomiafd. på Haustrups fabrik
 
166 afdelingsleder avisdistribution på dagblad
 
167 afdelingsleder i Bikuben
 
168 afdelingsleder i Con Air
 
169 afdelingsleder i EDB branchen
 
170 afdelingsleder i barneinstitution
 
171 afdelingsleder i en skovbørnehave
 
172 afdelingsleder i fritidscenter
 
173 afdelingsleder i kommunens socialforvaltningen
 
174 afdelingsleder i møbelfirma
 
175 afdelingsleder i salgsvirksomhed
 
176 afdelingsleder i skolefritidsordning
 
177 afdelingsleder kolonialvirksomhed
 
178 afdelingsleder på hospitalslaborantskolen
 
179 afdelingslæge
 
180 afdelingssekretær på sygehus
 
181 afdelingssygeplejerske
 
182 afløser på plejehjem
 
183 afspændingspædagog
 
184 afspændingspædagog i kommunens daginstitution
 
185 aften sygeplejerske på syghus
 
186 aftenvagt i døgn hjemmeplejer
 
187 aftercare koordinator på Minnesota centrene
 
188 aktiv projektmedhjælper
 
189 alarmmontør i Securitas
 
190 almen musikpædagog
 
191 altmulig-dame på kursuscenter (reng.,mad,serv)
 
192 altmuligmand i børnehave
 
193 amatørlaborant
 
194 ambulatoriesygeplejerske
 
195 amtsforeningskonsulent for idrætsforeninger
 
196 anestesi læge på hospital
 
197 anlægsinspektør
 
198 anlægsprojektering af telecentraler,systemadminist
 
199 annoncekonsulent på avis
 
200 ansat i sommer kiosk
 
201 anvendelsestekniker på kemikaliefabrik
 
202 apotekerassistent hos Novo
 
203 apoteksansat
 
204 apoteksass
 
205 apoteksass.
 
206 apoteksassistent apotek
 
207 apoteksassistent på apotek
 
208 apoteksassistent på et apotek
 
209 arbejde ved kommunen
 
210 arbejder på et gartneri
 
211 arbejder på hønseri sorterer æg fra bånd
 
212 arbejder på møbelfabrik
 
213 arbejder på plastfabrik
 
214 arbejder som kontorassistent i Kbhnæs komm.
 
215 arbejderske på genbrugscentral
 
216 arbejdsformidlingskonsulent i Storkøbenhavn
 
217 arbejdsleder i beskæftigelsesprojekt
 
218 arbejdsleder i hospitalssektoren
 
219 arbejdsleder indenfor plasticindustri
 
220 arbejdsleder, Novonordisk
 
221 arbejdsleder/instruktør for 20 bistand/langtidsled
 
222 arbejdsmand
 
223 arbejdsmand (værktøjsudlevering)
 
224 arbejdsmand flådestation forsyningstjeneste
 
225 arbejdsmand i SID og ung i arbejde
 
226 arbejdsmand i betonfirma
 
227 arbejdsmand i et firma der fremstiller drivhuse
 
228 arbejdsmand i glasindustri
 
229 arbejdsmand inden for kommunal park afdeling
 
230 arbejdsmand indenfor DSB
 
231 arbejdsmand på cementstøberi
 
232 arbejdsmand på fabrik
 
233 arbejdsmand på glasuldfabrik
 
234 arbejdsmand på møbelfabrik (saver træ)
 
235 arbejdsmand på smedeværksted Reva
 
236 arbejdsmand på sukkerfabrik
 
237 arbejdsmand rensede filter til akkumulatorer
 
238 arbejdsmand ved DSB
 
239 arbejdsmand, fabrikarb. ved standsemaskine
 
240 arbejdsmedicin på hospitalsklinik
 
241 arbjedsleder
 
242 arkitekt
 
243 arkitekt - project manager
 
244 arkitekt M.A.A.
 
245 arkitekt i HT
 
246 arkitekt i et boligselskab
 
247 arkitekt i kommunen
 
248 arkitekt i rådgivende ingeniørfirma
 
249 arkitekt i supermarkedskæde
 
250 arkitekt på orivat tegnestue
 
251 arkæolog. Vesthimmerlands museum
 
252 asfaltarbejder
 
253 ass i forvaltningen på sergentskolen
 
254 ass ved kommunen
 
255 ass. i børnehave, ansvarlig pædagog på en stue
 
256 assistent
 
257 assistent Bornholms amt
 
258 assistent Fyns amts
 
259 assistent Vestre landsret
 
260 assistent handelsskole lønkontoret
 
261 assistent i DSB trafik sikkerhedssektionen
 
262 assistent i Københavns politi
 
263 assistent i amtet
 
264 assistent i børnehave
 
265 assistent i grill bar
 
266 assistent i justitsministeriet
 
267 assistent i socialforvaltning
 
268 assistent i socialforvaltningen
 
269 assistent på amtsrådhuset
 
270 assistent på arbejdsformidlingen
 
271 assistent på fabrik der leverer filtreringsanlæg
 
272 assistent på taleinstitut
 
273 assistent på varmeværk
 
274 assistent ved kommunens tekn. forvaltning
 
275 assisterende funktionsleder i hjemmeplejen
 
276 assisterende sundhedsleder i hjemmeplejen
 
277 assurandør
 
278 auditør (certificerer kvalitetsstyringssystemer)
 
279 autoelektriker
 
280 autoelektromekaniker salg og repr. af autotestudst
 
281 automekaniker
 
282 automekaniker i R98
 
283 automekaniker inden for forsvaret
 
284 automekaniker kl. lufthavnen
 
285 autopladesmed i autorep.værksted
 
286 autotaksator i forsikringsselskab
 
287 badeassistent i svømmehal
 
288 bademester
 
289 bagersvend
 
290 bagersvend mestersvend
 
291 banebetjent
 
292 bankass
 
293 bankass i Uni-bank
 
294 bankass i Unibank
 
295 bankassistent
 
296 bankassistent i Unibank
 
297 bankassistent i den danske bank
 
298 bankassistent i pengeinstitut
 
299 bankbetjent
 
300 bankfuldmægtig
 
301 bankfuldmægtig i bank
 
302 bankrådgiver
 
303 bartender
 
304 bartender på mindre bar
 
305 behandler gruppeleder i Kbhn. komm.
 
306 belysningsarbejder i Kbhn. belysningsvæsen
 
307 beskæftigelse af psykisk svage i aktivitetshus
 
308 beskæftigelsesarbejder-malerborde og bænke (skole)
 
309 beskæftigelsesmedhjælp på plejehjem
 
310 beskæftigelsesvejl. arb. i terepien i lokatcenter
 
311 beskæftigelsesvejleder
 
312 beskæftigelsesvejleder (projektleder)
 
313 beskæftigelsesvejleder indenfor ældreforsorgen
 
314 beskæftigelsesvejleder på plejehjem
 
315 bevægelsespædagog, børnehave for handicappede
 
316 bibliotekar
 
317 bibliotekar bibliotek
 
318 bibliotekar i kommune bibliotek
 
319 bibliotekar på børnebiblioteket på Vestebro
 
320 bibliotekar på folkebibliotek
 
321 bibliotekar på uddannelsesinstitution
 
322 bibliotekar ved forskningsbibliotek
 
323 biblioteksass
 
324 biblioteksassistent på et bibliotek
 
325 biblioteksbetjent
 
326 biblioteksmedarbejder
 
327 bildisponent i vognmandsforretning
 
328 biolog
 
329 biolog overassistent
 
330 biologi i skov og naturstyrelsen
 
331 biscuitarb. på kiksfabrik
 
332 bladtegner ved  Computer world
 
333 blikkenslager - vvs-montør
 
334 blikkenslager VVS
 
335 blikkenslagersvend i VVS-firma
 
336 bogbinder
 
337 bogbinder i bogbinderi
 
338 bogbinder på det kongelige bibliotek
 
339 bogbindersvend Borch tryk
 
340 boghandler
 
341 bogholder
 
342 bogholder i Videofirma
 
343 bogholder i autofirma
 
344 bogholder i eget firma
 
345 bogholder i industrien
 
346 bogholder i møbelfabrik
 
347 bogholder i produktionsvirksomhed
 
348 bogholder i transportbranchen
 
349 bogholder i tømrerfirma
 
350 bogholder i udlejning + rep.f.fly
 
351 bogholder i vognmandsfirma
 
352 bogholderiassistent
 
353 bogholderiassistent i  FDB administrationskontor
 
354 bogholderiassistent i dyrehospital
 
355 bogholderiassistent i en speditionsvirksomhed
 
356 brandmand
 
357 brevsorterer - forefaldende arbejde
 
358 brolægger medhjælp
 
359 brugsanvisninger over kemiske stoffer/produkter
 
360 brugsuddeler
 
361 bryggeriarbejder
 
362 brødmand kører ud med brød til forretninger
 
363 buschauffør
 
364 buschauffør Nordjyllands trafikselskab
 
365 buschauffør på turistbus
 
366 butikleder af kiosk
 
367 butiksass
 
368 butiksass i brugsen
 
369 butiksass i mindre butik
 
370 butiksassistent
 
371 butiksassistent i Brugsen
 
372 butiksassistent i supermarkedet
 
373 butiksassistent kassedame
 
374 butiksassistent supermarked
 
375 butiksassistnet 1. mand
 
376 butikschef i Fakta
 
377 butiksekspedient i tøjforretning
 
378 butiksmedhj.supermarked
 
379 butiksmedhjælper hos en købmand
 
380 butiksmedhjælper i supermarkedet
 
381 butiksslagter
 
382 bybuschauffør
 
383 byggeleder i entreprenørfirma
 
384 bygn.snedker/servicemand i bygningsfirma
 
385 bygnings- og landbrugssmedesvend i maskin & rep.fa
 
386 bygningsbetjent ved skattevæsenet
 
387 bygningsingeniør hos rådgivende ingeniør firma
 
388 bygningsmaler
 
389 bygningsmalersvend
 
390 bygningssnedker (entreprenør, sten,beton,træ)
 
391 bygningstaksator for forsikringsselskab
 
392 bygningstømrer tømrersvend ved montagebyggeri
 
393 byplanlægger
 
394 bådebygger
 
395 børnehave pædagog
 
396 børnehaveklasseleder
 
397 børnehaveleder
 
398 børnehavepæd. i komm. børnehave
 
399 børnehavepædagog
 
400 børnehavepædagog i børnehave
 
401 børnehavepædagog i en ingreret institution
 
402 børnehavepædagog i komm. vuggestue
 
403 børnehavepædagog i kommunal vuggestue
 
404 børnehavepædagog i vuggestur
 
405 børnehavepædagog vikar ikke funktionæransat
 
406 børnehavepædagogassistent i børnehave
 
407 cand psyck i markedsanalysefirma
 
408 cand scient ved DSB
 
409 centerleder på landboforening eller konsulent
 
410 centerlederass. i aktivitiescenter for pensionist
 
411 centermedarb. på asylcenter, kontor
 
412 centralassistent i KTAS
 
413 certikatsvejser
 
414 chauffør
 
415 chauffør (bus)
 
416 chauffør (taxa)
 
417 chauffør for lampefabrik
 
418 chauffør for madudbringning
 
419 chauffør for vognmand
 
420 chauffør grøntfabrik
 
421 chauffør hos El engros firma
 
422 chauffør hos vognmand
 
423 chauffør i betonfirma
 
424 chauffør i bygge og anlæg landbrug
 
425 chauffør i vognmandsfirma
 
426 chauffør på fragtmandscentral
 
427 chauffør på tømmerhandel
 
428 chauffør ved DSB
 
429 chauffør ved renovationsvæsenet
 
430 chauffør, renovation
 
431 chaufførmedhj. på Ringsted Dampmølle
 
432 chefinspektør v.DSBs færgerestauranter
 
433 chefkonsulent
 
434 chefkonsulent i EDB firma
 
435 chefsekretær eller direktionssekretær på TV-statio
 
436 chefværtinde på Mac Donalds (Burger-bar)
 
437 civilingeniør i industrifirma
 
438 computeroperatør, CNC maskiner på maskinfabrik
 
439 cykel og knallert mekaniker
 
440 daginstitutionsleder
 
441 daginstitutionsleder i komm. specialinstitution
 
442 daglig leder af administration på opskæringsvirks.
 
443 daglig leder af skoforretning
 
444 dagplejemoder
 
445 dagplejemoder for handicappet barn
 
446 dagplejemoder for kommunen
 
447 dagplejemor
 
448 dagplejemor v. kommunen
 
449 dagplejemor ved Højreby kommune, er ansat på vikar
 
450 dagplejemor ved kommunen
 
451 dagplejer
 
452 dagplejer (hjemme) af børn gennem kommunen
 
453 dagplejer i hjemmet
 
454 dagplejer kommunal
 
455 dagplejer kommunen
 
456 dagplejer ved kommunen
 
457 datalingvist
 
458 datalog
 
459 dekorationschef varehus
 
460 depotarbejder
 
461 dialysesygeplejerske på Amtssygehuset
 
462 direktionssekretær
 
463 direktionssekretær i amerikanst ejet firma
 
464 direktionssekretær på maskinfabrik
 
465 direktionssekretær ved Fyns stiftstidende
 
466 direktør
 
467 direktør - træindustrien
 
468 direktør i Roskilde Fonden
 
469 direktør i automobilfirma
 
470 direktør i byggebranchen
 
471 direktør i dagligvarerfirma (vaskepulver multinalt
 
472 direktør i dansk videoservice
 
473 direktør i elektronik
 
474 direktør i en organisation
 
475 direktør i et handelsfirma
 
476 direktør i planteskole
 
477 direktør i trælasthandel
 
478 direktør, eget firma, forhandler/mont.porte
 
479 dispachør
 
480 disponent
 
481 disponent ecco-let skotøjsfabrik
 
482 disponent i autofirma
 
483 distriksergoterapeut i kommunen
 
484 distrikspsykiatrisk sygepl. afdelingssygeplejerske
 
485 distrikts-ergoterapeut
 
486 distriktschef
 
487 distriktschef i edb-firma
 
488 divisions sekretær
 
489 divisionschef i et salgsselskab
 
490 divisionsdirektør i metalindustri
 
491 docent ved musikkonservatoriet
 
492 driftleder på fabrik
 
493 driftsassistent i bank
 
494 driftsassistent i girobank
 
495 driftsassistent på girokontoret
 
496 driftschef
 
497 driftsleder
 
498 driftsleder i girobank
 
499 driftsleder på industrivirksomhed
 
500 driftsleder, elektronikfabrik
 
501 driftsoperatør i Novo
 
502 driftsoperatør på Novo
 
503 driftsplanlægger o EDB central
 
504 driftstekniker i PBS EDB virksomhed
 
505 driftsteknikker i Danmarks radio
 
506 døgnmedhjælper, vikar på døgninstitution
 
507 edb konsulent
 
508 edb programør
 
509 edb systemkonsulent
 
510 edb-operatør
 
511 efterskolelærer
 
512 efterskolelærer på efterskole
 
513 ekspederende medarbejder i pengeinstitut
 
514 ekspedient
 
515 ekspedient i Hårde Hvidevarer
 
516 ekspedient i farvehandel
 
517 ekspedient i pladeforretning
 
518 ekspedient i skobutik
 
519 ekspedient i tøjforretning
 
520 ekspedient jagt og fiskeriforretning reparation
 
521 ekspedient samt indkøber i en vinhandel
 
522 ekspedient, kontorartikler
 
523 ekspeditionssekretær
 
524 ekspeditionssekretær i KTAS erhverv
 
525 ekspeditionssekretær i amtskommune
 
526 ekspeditrice
 
527 ekspeditrice i Super brugsen
 
528 ekspeditrice i bagerforretning
 
529 ekspeditrice i børneudstyrsforretning
 
530 ekspeditrice i supermarked
 
531 ekspeditrive i tøjforretning
 
532 eksportassistent
 
533 eksportchauffør
 
534 eksportchaufør
 
535 eksportchef
 
536 eksportchef i højtalerfirma
 
537 eksportchef i kemikalie og isoleringsprodukter
 
538 el-montør
 
539 el-montør ved Ringsted sygehus
 
540 el-overmontør på et hospital
 
541 elektriker
 
542 elektriker hos en installatør
 
543 elektriker i el-firma
 
544 elektriker i installatørfirma
 
545 elektriker i installatørvirksomhed
 
546 elektriker i lufthavnen
 
547 elektriker på Asnæsværket el+kraftværk
 
548 elektriker på Herning sygehus
 
549 elektriker på elværk
 
550 elektriker på en teknisk skole
 
551 elektriker på trykkeri
 
552 elektrikersvend i installationsfirma
 
553 elektrikersvend i installatørfirma
 
554 elektrikersvend på spritfabrik
 
555 elektrikker i byggefirma
 
556 elektromekaniker
 
557 elektronikmekaniker
 
558 elektronikmekaniker i mindre virksomhed
 
559 elektronikmekanikere i mellemfolkeligt samvirke
 
560 elev i butik
 
561 elevator montør funktionær i industrivirksomhed
 
562 elmontørmedhjælper på elværk
 
563 enhedsfunktionær i kriminalforsorgen
 
564 entreprenørarbejder
 
565 ergoterapeut på sygehus
 
566 ergoterapeut, Bispebjerg hospital
 
567 ergoterapeut,(arbejder med fysisk handicappede)
 
568 erhvervsfisker
 
569 erhvervsflyver i SAS
 
570 erhvervsforsker i privat firma
 
571 erhvervsrådgiver i banksektoren
 
572 erhvervssproglig korrespondent i handelsfirma
 
573 exportsælger
 
574 fabriksarb. kemifabrik
 
575 fabriksarbejde på gipspladefabrik
 
576 fabriksarbejder
 
577 fabriksarbejder (filerede fisk på fiskefabrik
 
578 fabriksarbejder Jern og metal
 
579 fabriksarbejder Operatør
 
580 fabriksarbejder danske pelsauktioner
 
581 fabriksarbejder fremstillede kroketspil m.m.
 
582 fabriksarbejder fremstillede stikkontakter
 
583 fabriksarbejder i malerfirma der fremst.maling m.m
 
584 fabriksarbejder i spinderi
 
585 fabriksarbejder møbelfabrik
 
586 fabriksarbejder på autobetrækfabrik
 
587 fabriksarbejder på finerfabrik
 
588 fabriksarbejder på fiskefabrik
 
589 fabriksarbejder på hydroalbumin ?? Tønder
 
590 fabriksarbejder på komfurfabrik
 
591 fabriksarbejder på konservesfabrik
 
592 fabriksarbejder på kølkeskabsfabrik
 
593 fabriksarbejder på møbelfabrik
 
594 fabriksarbejder på tyggegummifabrik
 
595 fabriksarbejder, fiskefabrik
 
596 fabriksarbejder, fremstilling af hospitalsartikler
 
597 fabriksarbejder, jern/metal
 
598 fabriksarbejder, passede stansemaskine
 
599 fadølsmontor på bryggeri
 
600 fagforenings formand
 
601 faglig sekretær i Giro bank
 
602 faglig sekretær i HK
 
603 faglærer
 
604 faglærer inden for anlægsgartneri
 
605 falck redder
 
606 falckredder på falckstation
 
607 falckredder, chauffør
 
608 familieplejer
 
609 farmaceut i medicinalindustrien
 
610 farveriass
 
611 finansbogholder Rank Xerox
 
612 finmekaniker
 
613 fiskehandel - medhjælper hos fisker
 
614 fisker på fiskebåd
 
615 fiskeskipper (ikke egen båd)
 
616 fisketrimmer
 
617 flymontør hos Per Udsen
 
618 flyspecialst forsvaret
 
619 flyvemekaniker hos Conair
 
620 flyverspecialist
 
621 flyvespecialist
 
622 fodermester på el landbrug
 
623 folkekolelærer i Solrød kommune
 
624 folkekolelærer på kommuneskole
 
625 folkeskolelærer
 
626 folkeskolelærer i Københavns kommune
 
627 folkeskolelærer i Københavns kommuneskole
 
628 folkeskolelærer i folkeskole
 
629 folkeskolelærer på
 
630 folkeskolelærer på kommuneskole
 
631 folkeskolelærer v. kommuneskole p.t. viceskoleinsp
 
632 folkeskolen
 
633 folkeskolen i Københavns kommune
 
634 folkeskolærer, overlærer
 
635 forlagsredaktør
 
636 formand i betonfirma
 
637 formand i filetafd. på filetfabrik (fisk)
 
638 formand på sukkerfabrik ved sukkerudleveringen
 
639 formsnedker på Hasle Klinker
 
640 forretningsfører i et parkeringshus
 
641 forsker på kunstakademiet
 
642 forskningsbibliotekar på naturhistorisk museum
 
643 forskningstekniker på Risø
 
644 forsorgsassistent i kriminalforsorgen
 
645 forstander for døgninst. f. tidligt skadede børn
 
646 forstander for døgninstitution
 
647 forstander på daghøjskole
 
648 forstander på efterskole
 
649 forstander på socialpsykiatrisk institut
 
650 forsøgsassistent på Novo-Nordisk
 
651 forvalterassistent indenfor KTAS
 
652 fotografassistent i filmselskab
 
653 fotolaborant
 
654 fragtchauffør
 
655 fragtchauffør i fragtfirma
 
656 frihåndstegning til tryksager
 
657 friskolelærer
 
658 fritidshjemspædagog
 
659 fritidspædagog
 
660 fritidspædagog, fritidshjem
 
661 fuldmægtig
 
662 fuldmægtig Roskilde amts Sygehus
 
663 fuldmægtig i Jysk telefon
 
664 fuldmægtig i kommunen byrådssekretariat
 
665 fuldmægtig i sparekasse
 
666 fuldmægtig i økonomiforvaltning kommunen
 
667 fuldmægtig inspektørass. i boligforening
 
668 fuldmægtig rigsrevisionen
 
669 fuldmægtig ved KTAS
 
670 fuldmægtig, Jysk Telefon
 
671 fuldmægtig, sagsbehandling
 
672 fuldmægtigi kreditforening
 
673 funktionsleder i Giro bank
 
674 funktionsleder i Giro-bank
 
675 fysioterapeut
 
676 fysioterapeut på hjælpemiddelcentralen
 
677 fysioterapeut på hospital
 
678 fysioterapeut på mellemfolkelig samvirke
 
679 fysioterapeut på revalideringscenter
 
680 fysioterapeut på specialskole
 
681 fysioterapeutlærer på fysioterapeutskole
 
682 fængselsbetjent
 
683 fængselsbetjent værkmester
 
684 fængselsoverbetjent
 
685 førstedame i Netto
 
686 førstedame i en tøjbutik
 
687 førstedame i supermarked
 
688 garagearbejder i HT
 
689 gardinsyerske
 
690 gartner
 
691 gartner i potteplantegartneri
 
692 gartner på kirkegården
 
693 gartnermedhjælp ved kommunen
 
694 gartnermedhjælp, kommunens tekniske afd.
 
695 gartnermedhjælper
 
696 gartnermedhjælper på Kirkegård
 
697 gasteknikker og montør
 
698 glasarbejder (fremstiller termoruder)
 
699 glasfiberstøber
 
700 grafiker på bogtrykkeri
 
701 grafisk designer
 
702 gruppeleder i en a-kasse
 
703 gruppeleder i girobank
 
704 gruppeleder produktionsteknik på tyggegummifabrik
 
705 guldsmed på privat guldsmedeværksted
 
706 gulv bibliotekar
 
707 gymnasielærer
 
708 halassistent (sportscenter)
 
709 halinspektør
 
710 handelsfaglærer på handelsskole
 
711 handelskolelærer
 
712 handelslærer på handelsskole
 
713 havbrugsfiske mester
 
714 hjemmehjælp for kommunen, socialforvaltningen
 
715 hjemmehjælper
 
716 hjemmehjælper i Hvidovre kommune
 
717 hjemmehjælper i Svendborg kommune
 
718 hjemmehjælper i komm. ældrevenlige boliger
 
719 hjemmehjælper i kommunen
 
720 hjemmehjælper kommunens social og sundhedsforvalt.
 
721 hjemmehjælper natputter
 
722 hjemmehjælper på plejehjem
 
723 hjemmehjælper på stiftelse
 
724 hjemmehjælper v. Ringe kommune
 
725 hjemmehjælper ved kommunale ældreboliger
 
726 hjemmehjælper ved kommunen
 
727 hjemmesyerske
 
728 hjemmesyerske for fabrik
 
729 hjemmesygeplejerske
 
730 hjemmesygeplejerske i Ribe kommune
 
731 hjemmevejleder
 
732 hjemmevejleder indenfor kommunal bofællesskab
 
733 hjemmevejleder ved kommunen
 
734 hjemmevejleder,hjælp til psykisk udviklingshæmmede
 
735 hjemmhjælper
 
736 holdleder på center for langtidsledige
 
737 hospitalslaborant
 
738 hospitalslaborant Herlev sygehus
 
739 hospitalslaborant på hospital
 
740 hospitalslæge
 
741 hospitalsmedhj. Sundby
 
742 hospitalsportør
 
743 hotelchef
 
744 hus/køkkenassistent på hæjskole
 
745 husassistent
 
746 husassistent i køkkenet på plejehjem
 
747 husassistent på hospital
 
748 husassistent på plejehjem
 
749 husassistent på sygehus
 
750 husassistent/sygehjælper på plejehjem
 
751 husmedarbejde på Aktivitets hus
 
752 hyrevognschauffør v. Taxa Motor
 
753 højskoleforstander
 
754 højskolelærer på højskole
 
755 idrætsinstruktør brydeklub
 
756 immunolog, Novo
 
757 indkøbschef i Lego-fabrikationsvirksomhed
 
758 indkøbschef i magasin Illum
 
759 indretnings- og møbelarkitekt
 
760 indretningsarkitekt i Bella Center
 
761 industrilaborant i medicinalindustrien
 
762 industrilaborant.
 
763 informationschef
 
764 informationsmedarb. ved Dansk Musik informationsce
 
765 informationsmedarbejder i Hvidovre kommune
 
766 ingeniør i en kommune
 
767 ingeniør(geolog) i et ingeniørfirma
 
768 ingeniør, laver elektronikprogram
 
769 inspektør på et ridecenter
 
770 institutionsleder
 
771 institutionsleder i integreret børnehave
 
772 invandringslærer
 
773 iotrlningsinstruktør i optræningslejr, dårlig ryg
 
774 isenkræm. kommis i isenkræmforretning
 
775 isolatør i isoleringsfirma
 
776 isolatør på isoleringsfirma
 
777 jobtilbud: underviser i kulturhus/syning
 
778 jord + beton arbejder
 
779 jord og betonarbejder
 
780 jord- & betonarbejder i et entreprenørfirma
 
781 journalist
 
782 journalist i BUPL
 
783 journalist i Danmarks radio
 
784 journalist ved dagblad
 
785 junior chef i et importfirma
 
786 jurist
 
787 kabelmontør i belysningsvæsenet
 
788 kalkulationsass. i produktionsvirksomhed
 
789 kantinearb., servering og afrydning af borde
 
790 kantinebestyrer på politistation
 
791 kantinedame i Energistyrelsen
 
792 kantinelder, forsikringsselskab
 
793 kantineleder
 
794 kantineleder i serviceforma ISS
 
795 kantineleder på teknisk skole
 
796 kantinemedarbejder
 
797 kantinemedarbejder på kvælstofffabrik
 
798 kantinemedhjælper
 
799 karakisk maler på værksted
 
800 karosseribyggeri
 
801 kartonagearbejder på Danapak
 
802 kartonagefabriksarbejder
 
803 kartonnagearbejder
 
804 kassedame
 
805 kassedame i byggemarked
 
806 kassedame supermarkedet stedfortræder for lederen
 
807 kassemedarbejder i supermarkedet
 
808 kirkebetjent
 
809 kirkegårdassistent graver ved Snedsted kirke
 
810 kirkegårdsgartner
 
811 kirketjener
 
812 kirug
 
813 klargøring af redn.flåder, Nordisk Glasfiber
 
814 klargøringsmand
 
815 klargøringsmand indenfor bilbranchen
 
816 kleinsmed
 
817 kleinsmed hos B og W
 
818 kleinsmed i skiltefirma
 
819 kleinsmed på maskinfabrik
 
820 klejnsmedesvend
 
821 kliniassistent ved børnetandplejer
 
822 klinikass
 
823 klinikass på privat klinik
 
824 klinikassistent
 
825 klinikassistent hos tandlæge forsvarstandpleje
 
826 klinikassistent på Tandlægehøjskolen
 
827 klinikassistent på et dyrehospital
 
828 klinikassistent v. praktiserende tandlæge
 
829 klinikassistent ved skoletandklinik
 
830 klinikassistent, tandlæge
 
831 kloakmester i privat firma
 
832 klubassistent i fritidsklub
 
833 klubmedarbejder
 
834 klubpædagog afdelingsleder i fritidsklub
 
835 klubpædagog i ungdomshus
 
836 klubpædagog, afdelingsleder i fritids og ungdomskl
 
837 kok
 
838 kommunal dagpleje
 
839 kommunal dagplejemoder
 
840 kommunal dagplejer
 
841 kommunal dagplejer ved Kbh's kommune
 
842 kommunal-arbejder
 
843 kommunalarbejder
 
844 kommunalarbejder gartnermedhjælper i Rosenholm kom
 
845 kommunalass. i økonomisk forvaltning på rådhus
 
846 kommunalassistent
 
847 kommunikationschef
 
848 konstruktionsingeniør på maskinfabrik
 
849 konsulent i EDB firma
 
850 konsulent i EDB-firma
 
851 konsulent i kultur og fritid leder af beboerhus
 
852 konsulent indenfor erhvervspsykologi
 
853 konsulent på arbejdsformidlingen
 
854 kontor/lagermand på Carlsberg-depotet
 
855 kontorarbejde i privat forening
 
856 kontorarbejde på Radio Djursland
 
857 kontorass
 
858 kontorass i A.P. Møller
 
859 kontorass i SAS
 
860 kontorass i bank
 
861 kontorass i frøfirma
 
862 kontorass på Risø forskningscenter
 
863 kontorass på gymnasium
 
864 kontorass på kommunekontor
 
865 kontorass på lønkontor i bygge-og anlægsvirksomhed
 
866 kontorass på revisionskontor
 
867 kontorass på rådgivningscenter
 
868 kontorass ved kommunen
 
869 kontorass. (bogholderi/lønregnskab i rederi)
 
870 kontorass. bogholder
 
871 kontorass. i mandens revisionsfirma
 
872 kontorass. i produktionsfirma
 
873 kontorass. i revisionsfirma
 
874 kontorass. på lønningsbogholderikontor
 
875 kontorass. ved Falck
 
876 kontorassistent
 
877 kontorassistent + faktor i reprovirksomhed
 
878 kontorassistent - vindue firma
 
879 kontorassistent Ballerup kommune
 
880 kontorassistent af 1.grad
 
881 kontorassistent ejendomsadm.
 
882 kontorassistent handel og kontor
 
883 kontorassistent hos elektriker
 
884 kontorassistent i A-kasse
 
885 kontorassistent i KTAS
 
886 kontorassistent i Telekom
 
887 kontorassistent i blikkenslagerfirma
 
888 kontorassistent i bogbinderfirma
 
889 kontorassistent i byggefirma
 
890 kontorassistent i chokolade en gros virksomhed
 
891 kontorassistent i elektronikbranchen
 
892 kontorassistent i engrosfirma
 
893 kontorassistent i et firma der fremst. etiketter
 
894 kontorassistent i frøfirma
 
895 kontorassistent i handelsfirma jagtudstyr
 
896 kontorassistent i kræftens bekæmpelse
 
897 kontorassistent i lægehus
 
898 kontorassistent i redningskorpset
 
899 kontorassistent i reparationsvirksomhed
 
900 kontorassistent i snedker og tømrerforbundet
 
901 kontorassistent i social og sundhedsforvaltning
 
902 kontorassistent i socialforvaltningen
 
903 kontorassistent i sparekasse
 
904 kontorassistent kommunen
 
905 kontorassistent på advokatkontor
 
906 kontorassistent på distriktsblad
 
907 kontorassistent på et jernstøberi
 
908 kontorassistent på fiskeindustrifabrik
 
909 kontorassistent på kemisk industrivirksomhed
 
910 kontorassistent på køkkenelement fabrik
 
911 kontorassistent på politikontoret
 
912 kontorassistent på postkontor
 
913 kontorassistent på revisionskontor
 
914 kontorassistent sagsbehandler ved søfartsstyrelsen
 
915 kontorassistent skattevæsenet
 
916 kontorassistent ved P & T
 
917 kontorassistent ved betonværk
 
918 kontorassistent ved politiet
 
919 kontorassistent ved skibsværft
 
920 kontorassistnet på bistandskontor
 
921 kontorbestyrer i en a-kasse
 
922 kontorbetjent i Rigspolitiet
 
923 kontorchef i arbejdsgiverorg.
 
924 kontorchef i bank
 
925 kontorfuldmægtig - universitet
 
926 kontorfuldmægtig i konkurrencerådet
 
927 kontorfuldmægtig i værnepligtigstyrelsen indenrigs
 
928 kontorfuldmægtig ved en højere læreanstalt
 
929 kontorfunktionlr i aktiv center
 
930 kontorfunktionær (vikar) ved DSB
 
931 kontorleder AMU-center
 
932 kontormaskinemekaniker (servicekonsulent)
 
933 kontormedhjælper
 
934 kontorpakmester
 
935 kontorvikar i toldvæsnet
 
936 kontrollør
 
937 korrespondent
 
938 korrespondent i importfirma
 
939 korrespondent i markedsføring
 
940 korrespondent maskinfabrik
 
941 korrespondent/kontorassistent
 
942 korttegner i Matrikeldirektoratet
 
943 kriminalass af 1. grad
 
944 kriminalass i Glostrup politi
 
945 kriminalassistent
 
946 kulturkonsulent
 
947 kundekonsulent inden for banker og sparekasse
 
948 kustode på kulturhistoriek museum
 
949 kvalitetschef
 
950 kvalitetschef i EDB-firma
 
951 kvalitetschef i elektronikfirma
 
952 kvalitetschef maskinfabrik
 
953 kvalitetschef på posthus
 
954 kvalitetschef på produktionsvirksomhed
 
955 kvalitetsingeniør
 
956 kvalitetsinspektør
 
957 kvalitetskonsulent i DSB
 
958 købmand
 
959 køkken assistent
 
960 køkkenassistent
 
961 køkkenassistent på AMU center
 
962 køkkenassistent på kursuscenter
 
963 køkkenassistent på plejehjem
 
964 køkkenleder
 
965 køkkenleder på lokalcenter
 
966 køkkenleder, restauration
 
967 køkkenmedhjælper
 
968 køkkenmedhjælper på hospital
 
969 kører aviser til forretninger chauffør
 
970 kørselsleder i firma der fremstiller benzinstander
 
971 kørte ud som kødgrossist for mands firma
 
972 laborant
 
973 laborant i et statsforsøgscenter
 
974 laborant i industri
 
975 laborant på Tuborg studenterjob
 
976 laborant på medicinalfabrik
 
977 laborant på sygehus
 
978 laborant, Danochemo, Ballerup
 
979 laboratorietekniker i Dako ledende laborant
 
980 lagerarbejder
 
981 lagerarbejder i Ford på Tuborgvej
 
982 lagerarbejder i cateringsbranchen
 
983 lagerarbejder i engros virksomhed
 
984 lagerarbejder i handels og ingeniørfirma
 
985 lagerarbejder i maskinvirksomhed
 
986 lagerarbejder i specialforretning
 
987 lagerarbejder mælkekondenseringsfabrik MD food
 
988 lagerarbejder på Cold Stores
 
989 lagerarbejder på glasuldsfabrik
 
990 lagerarbejder på klorinfabrik
 
991 lagerarbejder på maskinfabrik
 
992 lagerass. ved fjernvarmeforsyning
 
993 lagerassistent i firma med handel
 
994 lagerchef
 
995 lagerchef i autofirma
 
996 lagerchef i byggemarked
 
997 lagerchef i engrosfirma
 
998 lagerchef på VVS
 
999 lagereksp. engrosvirksomhed bager slagterartikler
 
1000 lagerekspedient
 
1001 lagerekspedient i gros VVS
 
1002 lagerekspedient i vintapperi
 
1003 lagerforvalter
 
1004 lagerforvalter i levnedsmiddelfabrik
 
1005 land postbud
 
1006 landbrugslærer på skole
 
1007 landbrugsmedhjælper
 
1008 landmand ved maskinstation
 
1009 landpostbud
 
1010 landskonsulent/uddannelseschef
 
1011 langtidsledig, Kirkens korshær, ansat som soc.pæda
 
1012 lastbilchauffør
 
1013 lastbilchauffør hos en vognmand
 
1014 lastbilchauffør i en tømmerhandel
 
1015 lastbilchauffør i trælastfirma
 
1016 lastbilchauffør i vognmandsfirma
 
1017 lastbilchauffør(langtids) i transportfirma
 
1018 lastvognschauffør hos en vognmand
 
1019 lastvognsmekaniker på værksted i renovationsfirma
 
1020 lastvogsmekaniker, opbygning af anhæng./tippelad
 
1021 leder af børnehave
 
1022 leder af central pladsanvisning, kommunen
 
1023 leder af fritidsordning
 
1024 leder af institiution.(behandlingdhjem for narkoma
 
1025 leder af intergreret institution
 
1026 leder af musikskolen musikpædagog
 
1027 leder af organisations- og uddannelsesafdeling
 
1028 leder af plejehjemskøkken
 
1029 leder af salgskontoret i en detalifirma
 
1030 leder i kioskafdeling i supermarked
 
1031 lektor på handelshøjskole
 
1032 lektor på handelshøjskolen
 
1033 lektor på lærerhøjskolen
 
1034 lektor ved Horsens teknikum lektor i engelsk
 
1035 lokomotivforer ved DSB
 
1036 lokomotivfører
 
1037 lokomotivfører i DSB
 
1038 lydassistent ved TV
 
1039 lydtekniker
 
1040 lægemiddelkonsulent hos Ferrosan
 
1041 lægesekretær
 
1042 lægesekretær hos praktiserende læge
 
1043 lægesekretær på hospital
 
1044 lærer
 
1045 lærer (folkeskole)
 
1046 lærer efterskole
 
1047 lærer i folkeskolen
 
1048 lærer i friskole
 
1049 lærer i gymnasium
 
1050 lærer i kommuneskole i Københavns kommune
 
1051 lærer og pædagogisk leder, Dansk flytgningehjælp
 
1052 lærer på Kbhns Kommunes Ungdomsskole
 
1053 lærer på blindeinstituttet
 
1054 lærer på byggeteknisk højskole
 
1055 lærer på efterskole
 
1056 lærer på en døvskole
 
1057 lærer på folkeskole
 
1058 lærer på håndarbejdsskole
 
1059 lærer på privatskole
 
1060 lærer på specialskole
 
1061 lærer ved voksenuddannelse
 
1062 lærer(døvskole)
 
1063 lærervikar på specialskole for voksne
 
1064 lønningsbogholder
 
1065 major i hæren
 
1066 major i hæren, souschef, hæren, personaleafd.
 
1067 maler
 
1068 malersvend
 
1069 markedschef
 
1070 marketingchef turistmarketing
 
1071 marketingkoordinator
 
1072 marketingschef i edb-firma
 
1073 marketingschef i medicinalbranchen
 
1074 marketingschef i tøjbranchen
 
1075 marketingsmedarb.
 
1076 maskinarbejder
 
1077 maskinarbejder i reparationsafdeling på Havnen
 
1078 maskinarbejder maskinfabrik
 
1079 maskinarbejder på maskinfabrik
 
1080 maskinarbejder på mindre maskinfabrik
 
1081 maskinarbejder på skibsreparationsværksted
 
1082 maskinarbejder på sværindustrifabrik
 
1083 maskinefører entreprenørfirma
 
1084 maskinfører
 
1085 maskinfører kystinspektoratet
 
1086 maskinkonstruktør
 
1087 maskinmester
 
1088 maskinmester - supply (forsyningsskib til off-shor
 
1089 maskinmester på elværk
 
1090 maskinmester på et kraftværk
 
1091 maskinmester på kraftværk
 
1092 maskinmester på sukkerfabrik
 
1093 maskinoperatør fabrik
 
1094 maskinsnedker
 
1095 maskintekniker
 
1096 materialist
 
1097 materielass ved forsvaret
 
1098 matros
 
1099 matros på Bornholmstrafikken
 
1100 matros på Mols linien
 
1101 matros på et forskningsskib
 
1102 matrosuddannelse
 
1103 medarb. døgninst. f.børn med "belast." forældre
 
1104 medarbejder i flykøkken
 
1105 medhjælp i børnehave
 
1106 medhjælp plejehjem børnehave etc. som studenterjob
 
1107 medhjælp på skole og bibliotekerne
 
1108 medhjælper i vuggestue
 
1109 medhjælper og sælger hos en tøjdesigner
 
1110 medhjælper på plejehjem
 
1111 medhjælper ved landbrug
 
1112 mejeriarbejder
 
1113 mekaniker
 
1114 mest kleinsmedarbejde
 
1115 militærmekaniker ved søværnet (selvlært)
 
1116 miljø, sagsbehandler, amtet
 
1117 miljøassistent
 
1118 miljøkonsulent indenfor formidling og arbejdsmiljø
 
1119 miljøtekniker, amtet
 
1120 minkfarmer medhjælper
 
1121 minkpasser
 
1122 modelkonstruktør for industri
 
1123 modelsyerske
 
1124 montor ved Jydske tlf
 
1125 montrice
 
1126 montrice høreapperater
 
1127 montrice i elektronikfirma
 
1128 montrice på B og O
 
1129 montrice på antennefabrik
 
1130 montrice på fabrik
 
1131 montrice telefonfabrik
 
1132 montør
 
1133 montør af campinghytter
 
1134 montør i dækfirma
 
1135 montør i el-selskab
 
1136 montør i elevatorfirma
 
1137 montør i servicefag
 
1138 montørmedhj
 
1139 murerarbejdsmand i entreprenørfirma
 
1140 murerarbjedsmand
 
1141 murersvend
 
1142 murersvend i entreprenørfirma
 
1143 murersvend i et murerfirma
 
1144 murersvend i murerfirma
 
1145 museumsbetjent på nationalmuseet
 
1146 musiklærer i en komm. musikskole
 
1147 musikpædagogisk i musikskole
 
1148 musikskolelærer, musikkonservatoriet
 
1149 målermedhjælper
 
1150 målerrevisor
 
1151 møbelpolstrer
 
1152 narkosesygeplejerske
 
1153 narkosesygeplejerske på hospital
 
1154 netværkstekniker
 
1155 neuropsykolog på KBH's universitets afd
 
1156 offsettrykker
 
1157 oldfrue
 
1158 områdechef for kommunikation,customer service&milj
 
1159 områdeleder i den kommunale hjemmepleje
 
1160 områdeleder i ældreafdelingen
 
1161 omsorgsass og praktikleder inden for forsorgen
 
1162 omsorgsass. for ældre fys./psyk. handicappede
 
1163 omsorgsass.i bofællesskab indenfor åndsvageforsorg
 
1164 omsorgsassist
 
1165 omsorgsassistent
 
1166 omsorgsassistent i døgninstitution
 
1167 omsorgsassistent, vikar
 
1168 omsorgsmedhjælper
 
1169 omsorgsmedjælpervikar på døgninstitution
 
1170 omsorgspædagog på amts institution
 
1171 omstillingsdame på Bornholms Amt
 
1172 operatør
 
1173 operatør passer en maskine der laver støvmasker
 
1174 operatør på Danfoss
 
1175 operatør på fabrik (colostomiposer)
 
1176 operatør på maskinfabrik
 
1177 opskærer på etiketfabrik
 
1178 opstiller og reparatør på Dano gips
 
1179 opsøgende socialarbejde
 
1180 organisatorisk sekretær
 
1181 orgelstemmer og reparatør
 
1182 ortopædkirug
 
1183 overass
 
1184 overass Ribe kommune
 
1185 overass i Roskilde kommune, miljøafd
 
1186 overass på Det kgl Teater
 
1187 overass på amtsgården i Sorø
 
1188 overass på folkebiblioteket
 
1189 overass. i amtet
 
1190 overass. i forsikringsbranchen
 
1191 overass. i kommunernes pensionsforsikring
 
1192 overass. i serviceafd. på rådhuset
 
1193 overass. ved kommunen
 
1194 overassistent
 
1195 overassistent arbejder med sygesikring og dagpenge
 
1196 overassistent i Højreby Kommune
 
1197 overassistent i Jernløse kommune
 
1198 overassistent i civilforsvaret
 
1199 overassistent i forsikringsselskab
 
1200 overassistent i kommunen
 
1201 overassistent i socialforvaltning
 
1202 overassistent på kommunen
 
1203 overassistent på løn/personalekontoret
 
1204 overassistent ved biblioteket
 
1205 overassistent ved et forsikringsselskab
 
1206 overassistent, datacentralen
 
1207 overassistent,kommunen,kulturafd.
 
1208 overgartner i Københavns komm
 
1209 overingeniør i danske el-værkers forening
 
1210 overkartograf
 
1211 overkonstabel i forsvaret
 
1212 overkontrollør i postvæsenet
 
1213 overlocksyerske
 
1214 overlægesekretær på hospital Vestre fængsel
 
1215 overlærer
 
1216 overlærer i folkeskole
 
1217 overlærer i folkeskolen
 
1218 overlærer på efterskole
 
1219 overlærer på folkeskole
 
1220 overlærer,folkeskole,
 
1221 overmontør køle og frysefirma
 
1222 overpostbud på Frederiksberg postkontor
 
1223 oversergent i hæren
 
1224 oversergent på flyvestation
 
1225 oversergent sektionsfører 1.
 
1226 overstyrmand
 
1227 overstyrmand i A.P. Møller
 
1228 oversygeplejerske på hospital
 
1229 overtoldass
 
1230 overtoldass.i told og skat, registrerer selskaber
 
1231 overtrafikkontrollør DSB
 
1232 pakhusarbejder
 
1233 pakkedame i slagteriafd, supermarked
 
1234 pakkede brød
 
1235 pakkeoperatør på glasuldfabrik
 
1236 pakker på en fiskeindustri
 
1237 pakkersje på en fiskefabrik
 
1238 pakkerske
 
1239 pakkerske  i plastindustri
 
1240 pakkerske på fabrik
 
1241 pakkerske på fiskefabrik
 
1242 pakkerske på næringsmiddelfabrik
 
1243 pantefoged og leder af inkassokontoret (kommunen)
 
1244 papirarbejder på papirfabrik
 
1245 papirarbejder, danapak
 
1246 partnersekretær
 
1247 partsfisker
 
1248 pedel på alderdomshjemmet langtidsledig job
 
1249 pedel på folkeskole
 
1250 pedel på institution
 
1251 pedel på teknisk skole
 
1252 pedel ved skole (med pens.)
 
1253 pedelmedhjælper på en folkeskole
 
1254 pers.hjælper i priv.hjem og på skolen (hj.handica)
 
1255 personale chef EDB firma
 
1256 piccoline på arkitektstue.
 
1257 planlægger på et medicinalfirma produktion
 
1258 planlægningschef
 
1259 planteskolegartner
 
1260 plastoperatør på plastikfabrik
 
1261 plejefamilie med løn i Odense kommune
 
1262 plejehjems assistent
 
1263 plejehjemsassistent
 
1264 plejehjemsassistent i hjemmeplejen
 
1265 plejehjemsassistent på plejehjem
 
1266 plejemedhjælper på psykistriks plejehjem
 
1267 plejer på KAS Gentofte amtssygehus psyk. afd
 
1268 plejer på døgninstitution, sindsygehospital
 
1269 plejer på hospital psykisk
 
1270 plejer på psykiatrisk afd
 
1271 plejer på psykiatrisk afd. Herlev Hsp.
 
1272 plejer på psykiske sygehus
 
1273 politiass
 
1274 politiass. politiet
 
1275 politiass., køreprøvesagkyndig
 
1276 politiassistent
 
1277 politiassistent af 2. grad
 
1278 porjektchef unden for EDB
 
1279 portør på Hvidovre hospital, ved gigtafd
 
1280 portør på sygehus
 
1281 portør ved Aero-Chef Catering
 
1282 postarbejder
 
1283 postbud
 
1284 postbud p.p.
 
1285 postinspektør
 
1286 praktiserende læge i lægehus
 
1287 pressechef i socialdemokratiet
 
1288 primærsygeplejerske
 
1289 privatkundechef i bank
 
1290 privatskolelærer
 
1291 procesoperatør (Danicko)
 
1292 produktchef Agenturvorksomhed
 
1293 produktchef i KTAS
 
1294 produktchef i medicinfirma
 
1295 produktionsarbejder på limfabrik
 
1296 produktionschef
 
1297 produktionschef i rejsebureau
 
1298 produktionschef inden for den grafiske branche
 
1299 produktionsleder
 
1300 produktionsskoleleder
 
1301 produktkonsulent inden for EDB
 
1302 produktspecialist
 
1303 produkttekniker i et olieselskab
 
1304 programmedarb. på TV2
 
1305 projectmedarbejder i privatfond
 
1306 projektarbejder
 
1307 projektassistent
 
1308 projektleder i VVS
 
1309 projektleder i statens luftfartsvæsen
 
1310 projektleder skibsværft
 
1311 projektleder, indkøb og udkøring af maskiner/værkt
 
1312 projektmedarbejder
 
1313 prokurist i pengeinstitut
 
1314 provisor
 
1315 præger, opdrager og passer børn
 
1316 psykolog i socialforvaltning
 
1317 psykolog på skole
 
1318 psykolog på skolebehandlingshjem
 
1319 psykolog på sygehus
 
1320 pudestopper
 
1321 pæd.medhjælp i vuggestue
 
1322 pædagog
 
1323 pædagog i børnehave
 
1324 pædagog i daginstitution
 
1325 pædagog i daginstitution vuggestue og børnehave
 
1326 pædagog i en børnehave
 
1327 pædagog i en integreret 0-6 årig selvej. daginst.
 
1328 pædagog i en koloni
 
1329 pædagog i vuggestue
 
1330 pædagog medhjælper
 
1331 pædagog medhjælper børnehave
 
1332 pædagog medhjælper i en børnehave
 
1333 pædagog på en Rudolf Steiner institution
 
1334 pædagog på fritidshjem stedfortræder
 
1335 pædagogassistent i en intefreret institution
 
1336 pædagogassistent i fritidshjem
 
1337 pædagogisk konsulent i en soc.forvaltning
 
1338 pædagogmedhj
 
1339 pædagogmedhj.
 
1340 pædagogmedhj. i SFO
 
1341 pædagogmedhjælp
 
1342 pædagogmedhjælper
 
1343 pædagogmedhjælper i børnehave
 
1344 pædagogmedhjælper i centerklasse
 
1345 pædagogmedhjælper i vuggestue
 
1346 pædagogmedhjælper jobtilbud
 
1347 pædagogmedhjælper på specialskole
 
1348 pædagogmedhjælper under forsorgen dagcenter
 
1349 radiomekaniker i tele og kommunikationsbranchen
 
1350 receptionist på maskinfabrik
 
1351 redaktionsass. i et bladhus (ekstrabladet)
 
1352 redaktionssekretær på BT
 
1353 redaktionssekretærvikar på Berlingske Tidende
 
1354 redaktør i sportsredaktionen
 
1355 redningsfører
 
1356 reg. revisor på revisionskontor
 
1357 regionsdirektør i et forsikringsselskab
 
1358 registreret revisor i et statsautoriseret revision
 
1359 registreret revisor i revisorfirma
 
1360 regnskabsass i rådgivende ingeniørfirma
 
1361 regnskabsass. i bogholderi
 
1362 regnskabsassistent
 
1363 regnskabschef
 
1364 regnskabschef i industrifirma
 
1365 regnskabsmedarbejder i handels- og engrosfirma
 
1366 regnsskabsassistent i byggebranchen
 
1367 rejepakker, fiskefabrik
 
1368 rejseinspektør
 
1369 rejsemontør (stiller elevatorer op)
 
1370 rejsemontør stål kunstruktion og maskiner
 
1371 reklamechef
 
1372 reklamechef i et handelsfirma
 
1373 reklamefotograf i den grafiske branche
 
1374 rendegraver ved kommunen
 
1375 rengøringassistent hos private
 
1376 rengøringsass
 
1377 rengøringsass i Grenå kommune
 
1378 rengøringsass i børnehave
 
1379 rengøringsass i sportshal
 
1380 rengøringsass indenfor hjemmeplejen
 
1381 rengøringsass ved et kapel og krematorium
 
1382 rengøringsass. i børnehave
 
1383 rengøringsass. ved forskell. selskaber
 
1384 rengøringsassistent
 
1385 rengøringsassistent for rengøringsselskab (Svanen)
 
1386 rengøringsassistent i en vuggestue
 
1387 rengøringsassistent i kommunal børnehave
 
1388 rengøringsassistent kommunernes soc. sundhedsforv.
 
1389 rengøringsassistent på Camottesstenfabrik???
 
1390 rengøringsassistent på en skole (fagskole)
 
1391 rengøringsassistent på hospitalsafdeling
 
1392 rengøringsassistent skole
 
1393 rengøringstilsynsassistent på hospital
 
1394 renovationsarbejder
 
1395 reparatør af maskiner
 
1396 reparatør for kommunens maskinpark
 
1397 reparatør i plastfirma (rep. maskiner)
 
1398 reparatør indenfor rustfrit fag
 
1399 reparatør på Mærsk skibe på boreplatform
 
1400 reparatør på en institution
 
1401 reparatør på fabrik der fremstiller bor
 
1402 reparatør på møbelfabrik
 
1403 reparatør ved lydroakvamarin, hydrofisk
 
1404 reparer sanitet i tog
 
1405 reperationssmed i metalstolber
 
1406 repro-kopist på trykkeri
 
1407 repræsentant
 
1408 repræsentant i damekonfektion
 
1409 reservedelschef på bilværksted bilforhandler
 
1410 reservedelsekspedient
 
1411 reservedelsmedarbejder hos entreprenør
 
1412 reservedlsekspedint,automobilfirma
 
1413 reservelæge
 
1414 reservelæge ortopæd kirurgiskafd
 
1415 reservelæge på sygehus
 
1416 resevelæge på hospital
 
1417 revisor
 
1418 revisor i et revisorfirma
 
1419 revisorassistent
 
1420 revisorassistent på rev.kontor
 
1421 rotationstrykker på dagblad
 
1422 rådgivende ingeniør
 
1423 rådgivende ingeniør i erhvervsrådgivningsfirma
 
1424 rådgivende ingeniør inden for olie og gas
 
1425 rådhusbetjent , rådhuset
 
1426 rørlægger hos Novo
 
1427 rørlægger i VVS firma
 
1428 rørsmed på skibsværft
 
1429 rørsmed, certifikat svejser i entreprenørfirma
 
1430 sagsarkitekt i byggefirma
 
1431 sagsass i firma med import af tekniske artikler
 
1432 sagsbahandler i Danmarks lærerforening
 
1433 sagsbehandler i a-kasse
 
1434 sagsbehandler i en A-kasse
 
1435 sagsbehandler i en a kasse
 
1436 sagsbehandler i kommunen
 
1437 sagsbehandler i miljøstyrelsen
 
1438 sagsbehandler i socialforvaltningen
 
1439 sagsbehandler på bistandskontor
 
1440 sagsbehandler ved kommunen
 
1441 sagsbehandler-ergoterapeut i kommunen
 
1442 salgs ingeniør entreprenør maskinfirma
 
1443 salgs/marketingchef i fremstillingsvirksomhed
 
1444 salgsass i autobranchen
 
1445 salgsass i dieselselskab
 
1446 salgsass i stålbranchen
 
1447 salgschauffør, sælger brød til supermarkeder
 
1448 salgschef
 
1449 salgschef i "Danica" køkkenfabrik
 
1450 salgschef i handelsvirksomhed
 
1451 salgschef i marketingsfirma
 
1452 salgschef inden for plastbranchen
 
1453 salgschef indenfor spedition og logistik
 
1454 salgsdirektør i EDB-firma
 
1455 salgsdirektør, byggevarefirma
 
1456 salgsdisponent VVS engros
 
1457 salgsinspektør bryggeri
 
1458 salgskonsulent
 
1459 salgskonsulent EDB firma
 
1460 salgskonsulent automobilfirma
 
1461 salgskonsulent i et handelsfirma
 
1462 salgskonsulent i rengøringsartikler
 
1463 salgsleder i foderstoffirma
 
1464 salgsleder indenfor byggeri
 
1465 salgssekretær i legetøjsfirma
 
1466 sanitør i et rengøringsselskab
 
1467 scene tekniker på forskellige tratre i Tivoli
 
1468 sekretariatssekretær
 
1469 sekretær
 
1470 sekretær + indretningskonsulent i håndværksfirma
 
1471 sekretær Kommunedata
 
1472 sekretær hos psykologer
 
1473 sekretær i Rødby kommune, familieværksted
 
1474 sekretær i industrivirksomhed
 
1475 sekretær i ingeniørfirma
 
1476 sekretær i leasingfirma
 
1477 sekretær i medicinalfirma
 
1478 sekretær i naturgas syd
 
1479 sekretær i revisionsfirma
 
1480 sekretær i rådgivende ingeniør firma
 
1481 sekretær i salgsfirma
 
1482 sekretær i søværnet
 
1483 sekretær i teknisk skoleforening
 
1484 sekretær i vejdirektoratet/brugerservice center
 
1485 sekretær på TV2
 
1486 sekretær på et plajehjem
 
1487 sekretær på kollegium (beskyttet stilling)
 
1488 sekretær på revalideringsinstitution
 
1489 sekretær på specialskole
 
1490 sekretær på tandlægeklinik
 
1491 sekretær på universitet
 
1492 sekretær ved kommunal institution
 
1493 sekretær,sommerhusudlejning
 
1494 sekretær/korrespondent
 
1495 sekretærriatsleder i fagforening
 
1496 sektionsleder el kraft
 
1497 sektionsleder i edb-sektion i kreditforening
 
1498 sektionsleder i et ingeniørfirma
 
1499 sektionsleder i forsikringsselskab
 
1500 sektionsleder, Olieraffinaderi
 
1501 seminarielærer
 
1502 senior delingsfører inden for CF korpset
 
1503 senior ekspeditør
 
1504 senior sergent
 
1505 senior softwareingeniør
 
1506 senior stipendiat på Københavns Universitet
 
1507 seniorforsker under statens planteavlsforsøg
 
1508 seniorforsker, geolog på Danmarks geologiske us.
 
1509 senioroperatør, EDB
 
1510 seniorprojektleder
 
1511 seniorsergent
 
1512 seniorsergent i flyvevåbenet instruktør træning
 
1513 seniorstependiat ved universitetet
 
1514 seniorsuperviser i SAS
 
1515 servetrice på hotel
 
1516 service tekniker på radiofabrik
 
1517 service-montør el-artikler
 
1518 service/eEDB tekniker Nexor system service
 
1519 serviceassistent
 
1520 servicechef i elektrofirma
 
1521 servicechef i et datafirma
 
1522 serviceinspektør i et autofirma
 
1523 servicekonsulent i elektronikbranchen
 
1524 servicekonsulent i girobank
 
1525 servicekoordinator i kræftens bekæmpelse
 
1526 servicemedarb. i rengøringsfirma
 
1527 servicemester, kedelfabrik
 
1528 servicetekniker for automatfabrik
 
1529 servicetekniker i et kontormaskine firma
 
1530 servitrice
 
1531 sevicemontør tekniker
 
1532 signalspecialist i flyvevåbnet
 
1533 sikringsmontør på DSB
 
1534 sjakbys jord og beton entreprenørfirma
 
1535 skatteinspektør
 
1536 skatterevisor
 
1537 skatterevisor i told/skattestyrelsen
 
1538 skibsassistent hos AP Møller
 
1539 skibsassistent på et skib
 
1540 skibsbygger
 
1541 skibsbygger hos en smedemester, arb. mest på værft
 
1542 skibsfører
 
1543 skibsmægler,befragter indenfor skibsfart
 
1544 skifteholdsformand i Nove Nordisk
 
1545 skole leder
 
1546 skole støttepædagog
 
1547 skolebetjent
 
1548 skolebibliotekar i folkeskolen
 
1549 skoleleder for friskole
 
1550 skolelærer
 
1551 skolelærer folkeskole
 
1552 skolelærer i folkeskolen
 
1553 skolelærer, folkeskolen
 
1554 skolepedel
 
1555 skolepædagog
 
1556 skolesekretær
 
1557 skolesekretær på ungdomsskole
 
1558 skotøjsarbejder på Rødekro skotøjsfabrik
 
1559 skovarbejder i planteskole
 
1560 skuespiller
 
1561 skuespiller på teater
 
1562 slagterarbejder
 
1563 slagteriarbejder
 
1564 slagteriarbejder kaldes udelukkende rengøringsarb.
 
1565 slagtersvend hos Irma
 
1566 smedesvend
 
1567 smedesvend i smedeværksted
 
1568 smedesvend på fabrik
 
1569 smedesvend ved kommunen
 
1570 smørrebrødselev på restauration
 
1571 smørrebrødsjomfru
 
1572 smørrebrødsjomfru i Bella Center
 
1573 smørrebrødsmedhjælper
 
1574 smørremester, (eftersyn af busser) Svensk busselsk
 
1575 snedker på vinduesfabrik
 
1576 snedkersvend i en byggefirma
 
1577 snedkersvend på et snedkerværksted
 
1578 snedkersvend på snedkeri
 
1579 soc.pædagog
 
1580 social og sundhedshjælper praktik
 
1581 social og sundhedshjælper på plejehjem
 
1582 social- og sundhedshjælper
 
1583 social- og sundhedshjælper elev
 
1584 social- og sundhedshjælper i kommunen
 
1585 social-pædagog inden for Forsorgen.
 
1586 social-sundhedshjælper i Svendborg kommune
 
1587 socialformidler/socialrådgiver
 
1588 sociallæge
 
1589 socialpæd. på et behandlingshjem for småbørn
 
1590 socialpædagog
 
1591 socialpædagog behandlingshjem for autister
 
1592 socialpædagog boenhed for voksne evnesvage
 
1593 socialpædagog i KBH's amt, Lillemosegård
 
1594 socialpædagog i behandlingsinstitution
 
1595 socialpædagog i en børnehave
 
1596 socialpædagog i socialforvaltningen
 
1597 socialpædagog misbrugere på døgninstitution
 
1598 socialpædagog på behandlingshjem
 
1599 socialpædagog på døgninstitution
 
1600 socialpædagog på døgninstitution for unge
 
1601 socialpædagog på institution for handicappede børn
 
1602 socialpædagog ved kommunen (kørte rundt)
 
1603 socialpædagog, passer handicappet barn i døgnpleje
 
1604 socialrådgiver
 
1605 socialrådgiver i amts socail og sundhedssektoren
 
1606 socialrådgiver i børne- og familieafd,soc.forvaltn
 
1607 socialrådgiver i sygehusvæsenet
 
1608 socialrådgiver ved kommunen
 
1609 sognepræst
 
1610 som langtidsledig vejarbejder i kommunl vejvæsen
 
1611 sorteringsleder på pelsauktion
 
1612 souschef
 
1613 souschef prokurist i bank
 
1614 souschef på teknisk forvaltning
 
1615 sparekasseass
 
1616 sparekasseassistent
 
1617 sparekassebstyrer
 
1618 sparekassefuldmægtig
 
1619 spcialarbejder = passer maskiner som er CNC styret
 
1620 spec.arb. på fabrik for butiksinventar
 
1621 specealarbejder kommunal
 
1622 special arbejder
 
1623 specialarb hos stadsgartner
 
1624 specialarb. i entreprenørfirma
 
1625 specialarbejder
 
1626 specialarbejder (Elektrolux) laver frysebokse
 
1627 specialarbejder (fremstiller TV borde)
 
1628 specialarbejder i metalbranchen
 
1629 specialarbejder kommunen teknisk forvaltning
 
1630 specialarbejder på Carmen
 
1631 specialarbejder på batterifabrik
 
1632 specialarbejder på en maskinfabrik
 
1633 specialarbejder på et teglværk
 
1634 specialarbejder på eternitfabrik
 
1635 specialarbejder på fabrik
 
1636 specialarbejder på gipspladefabrik
 
1637 specialarbejder på glasfiberfabrik
 
1638 specialarbejder på maskinfabrik
 
1639 specialarbejder på metalvarefabrik
 
1640 specialarbejder på persiennefabrik
 
1641 specialarbejder på sukkerfabriken
 
1642 specialarbejder ufaglært på maskinfabrik
 
1643 specialarbejder ved kommunen (renser åer)
 
1644 specialarbejder, genbrugsvirksomhed
 
1645 specialarbejder, værkstedsarbejder
 
1646 speciallæge i ort.kir.
 
1647 speciallærer
 
1648 speditør
 
1649 speditør i færgeselskabet Lion Ferry
 
1650 speditørassistent
 
1651 sprøjtelakere på en flyveplads
 
1652 sprøjtemaler på smedeværksted
 
1653 stationsbetjent ved DSB
 
1654 stedfortræder
 
1655 stedfortræder for driftsteknisk afd.,social-skole
 
1656 stedfortræder for leder i børnehave
 
1657 stedfortræder for lederen i en skolefritidsordning
 
1658 stedfortræder i børnehave
 
1659 stedfortræder i en børnehave
 
1660 stedfortræder i vuggestue
 
1661 stedfortræder indenfor børneuddannelse
 
1662 stilladsbygger på boreplatform
 
1663 strygerske
 
1664 studieleder på handelshøjskolecenter
 
1665 stuepige og rengøringsass på hotel og kursusejendo
 
1666 støttepæd.
 
1667 støttepædagog
 
1668 støttepædagog i Høje Tåstrup kommune
 
1669 støttepædagog i børnehave
 
1670 støttepædagog i kommunen
 
1671 støttepædagog i vuggestue
 
1672 sugehjælper
 
1673 sundhedsplejerske
 
1674 sundhedsplejerske ved Kbh. skolevæsen
 
1675 sundhedsplejerske, småbørn 0 - 6 år
 
1676 svejser hos billedhugger
 
1677 svejser i et smedefirma
 
1678 svejsser i et "rustfri firma"
 
1679 svømmelærer,livredder og svømmeinstr.f.psykotiske
 
1680 syerske
 
1681 syerske på fabrik
 
1682 syerske på konfektionsfabrik
 
1683 syerske på madrasfabrik
 
1684 sygehjælpe på plejehjem
 
1685 sygehjælper
 
1686 sygehjælper (ufaglært)
 
1687 sygehjælper hos privat praktiserende læge
 
1688 sygehjælper i beskyttet bolig (Fælledgården)
 
1689 sygehjælper i dagcenter
 
1690 sygehjælper i hjemmeplejen
 
1691 sygehjælper i hjemmeplejen Tåstrup kommune
 
1692 sygehjælper i lokalcenter
 
1693 sygehjælper medicinsk afdeling på Amstsygehuset
 
1694 sygehjælper på Haderslev sygehus
 
1695 sygehjælper på barselsgang Rigshospitalet
 
1696 sygehjælper på center
 
1697 sygehjælper på et psykiatrisk plejehjem
 
1698 sygehjælper på hospital
 
1699 sygehjælper på kommunalt plejehjem
 
1700 sygehjælper på lokalcneter
 
1701 sygehjælper på operationsgangen på Hvidovre hospi.
 
1702 sygehjælper på operationsstue på hospital
 
1703 sygehjælper på plejehjem
 
1704 sygehjælper på plejehjem og hospital
 
1705 sygehjælper på plejehjem, Sølund
 
1706 sygehjælper på sygehus
 
1707 sygehjælper på sygehuset (ortopædkirurgisk)
 
1708 sygehjælper sygehus
 
1709 sygehjælper ved kommunen
 
1710 sygehjælper åå hospital
 
1711 sygehjælper åå psykiatrisk plejehjem
 
1712 sygehjælper, beskyttede boliger
 
1713 sygehjælper, medhjælper på plejehjem
 
1714 sygehjælper, plejebolig
 
1715 sygehjælper, plejehjem
 
1716 sygehusportør
 
1717 sygeplejeassistent på centralsygehus
 
1718 sygeplejehjælper på et plejehjem
 
1719 sygeplejelærer på sygeplejerskole
 
1720 sygeplejerske
 
1721 sygeplejerske (narkose)
 
1722 sygeplejerske fra dialyse afdeling Amtssygehus
 
1723 sygeplejerske første assistent
 
1724 sygeplejerske hos læge
 
1725 sygeplejerske i dialyseafsnit amtssygehus
 
1726 sygeplejerske medicin afd.Gentofte sygehus
 
1727 sygeplejerske på Jægersborg kasserne
 
1728 sygeplejerske på Sundby Hospital
 
1729 sygeplejerske på et plejehjem
 
1730 sygeplejerske på et sygehus
 
1731 sygeplejerske på hospital
 
1732 sygeplejerske på intensiv
 
1733 sygeplejerske på intensiv afd
 
1734 sygeplejerske på medicinsk afdeling
 
1735 sygeplejerske på plejehjem
 
1736 sygeplejerske på sygehus
 
1737 sygeplejerske-sektionsleder i hjemmeplejen i Svend
 
1738 sygeplejesekretær
 
1739 sygeplejesekretær på sygehus
 
1740 sygeplekerske
 
1741 sygesekretær på RH
 
1742 system planlægning i Codan
 
1743 system- og katalogchef i Bellacentret
 
1744 systemadministrativ på erhvervsskole
 
1745 systemansvarlig i grovvarerselskab
 
1746 systemedvikling
 
1747 systemkonsulent i Den Danske Bank
 
1748 systemkonsulent indenfor data
 
1749 systemkontulent datacentralen
 
1750 systemplanlægger og programmør DATA afd. i rejsebr
 
1751 systemprogrammør
 
1752 systemprogrammør i PKA pensionskasseadministration
 
1753 systemprogramør
 
1754 systemudvikler inden for PC system (soft)
 
1755 sælger (konsulent) edb-firma
 
1756 sælger af fyrværkeri - juleting
 
1757 sælger og værkfører
 
1758 sælger/udlejer maskiner (entreprenør)
 
1759 tagdækker formand
 
1760 tandklinikassistent
 
1761 tandlæge ass i privat praksis
 
1762 tandlæge klinikassistent
 
1763 tandlæge skoletandlægeklinik
 
1764 tandlægeassistent
 
1765 tavlemontør bygger elektriske tavler
 
1766 teatermedarbejder (jobtilbud)
 
1767 tegner og lay-out i bogtrykkeri
 
1768 tegnestuechef
 
1769 tegnestueleder i reklamebureau
 
1770 tegnsprogstolk,supervisor,kontor for døve i Ålborg
 
1771 tekniker EDB
 
1772 tekniker og salgsassistent i KTAS
 
1773 tekniker på en produktionsplatform
 
1774 tekniker ved Fyns Telefon A/S
 
1775 teknisk ass
 
1776 teknisk ass i KTAS
 
1777 teknisk ass. hos rådgivende ingeniør
 
1778 teknisk assistent
 
1779 teknisk assistent i et ingeniørfirma
 
1780 teknisk assistent på en betonelementfabrik
 
1781 teknisk assistent på en tegnestue
 
1782 teknisk assistent på maskinfabrik
 
1783 teknisk chef
 
1784 teknisk overass KTAS
 
1785 teknisk tegner
 
1786 teknisk tegner i arkitektfirma
 
1787 teknisk tegner i rådgivende ingeniørfirma
 
1788 teknisk tegner på virksomhed der fremst. hørerapp.
 
1789 teknisk tegner/projektkoordinator på smedevirksomh
 
1790 teknisktegner
 
1791 tekstforfatter på reklamebureau
 
1792 tekstilarbejder
 
1793 telefonist ved taxa
 
1794 telefonistinde i Taxa
 
1795 telefonsælger, landbrugsartikler
 
1796 telemekaniker i kommunikationsbranchen
 
1797 teletekniker
 
1798 teletekniker hos Jydsk telefon
 
1799 teletekniker ved telefonselskab
 
1800 terapeut, indenfor psykologi området (sindslidende
 
1801 terminalansvarlig i Super Brugsen
 
1802 test, dokumentation af anlæg
 
1803 testassistent på telefonfabrik
 
1804 textilmedarbejder på nationalmuseet
 
1805 tilskærer på konfektionsfabrik
 
1806 tilskærer på møbelfabrik
 
1807 tilsynsførende indenfor vejbyggeri
 
1808 tilsynstekniker i Veterinærdirektoratet
 
1809 timelærer, beskæftigelsesprojekt
 
1810 timelønnet akademisk medarbejder
 
1811 tjener (sejlende)
 
1812 tjener i restaurant
 
1813 tjener på Bodega
 
1814 tjener på hotel
 
1815 tobaksarbejder
 
1816 toldfuldmægtig
 
1817 toldfuldmægtig på told og skatteregion
 
1818 trafikass ved SAS
 
1819 trafikchef
 
1820 trafikinspektør hos DSB
 
1821 trafikkontrollør
 
1822 trafikmester ved Århus Sporveje
 
1823 traktorfører
 
1824 traktormekanikersvend
 
1825 transportarbejder
 
1826 trimmedame på filetfabrik
 
1827 trimmer (filetskærer)
 
1828 truckarbejder lastoptagning i shipping firma
 
1829 truckfører
 
1830 truckfører i fiskeindustri
 
1831 truckmontør i truckvirksomhed
 
1832 trykker på et dagblad
 
1833 trykkeriarb. på ballonfabrik
 
1834 trykkeriarbejder
 
1835 tryktekniker på trykkeri
 
1836 trælast ekspedient
 
1837 turist chauffør rejseleder
 
1838 turistchauffør
 
1839 turistchauffør, busselskab
 
1840 typograf
 
1841 typograf på et dagblad
 
1842 typograf på trykkeri
 
1843 tømeresvend i tømrerfirma
 
1844 tømrer
 
1845 tømrer arbejde
 
1846 tømrer i bygningsfirma
 
1847 tømrer på fiskefabrik
 
1848 tømrer ved fremstiling af vindmøller
 
1849 tømrersvend
 
1850 tømrersvend (bygnings-)
 
1851 tømrersvend hos tømrermester
 
1852 tømrersvend i et tømmerfirma
 
1853 tømrersvend i privat firma
 
1854 tømrersvend i tømrerfirma
 
1855 tømrersvend køkkenfabrik
 
1856 tømrersvend nye huse og reparationer
 
1857 tømrersvend på en vinduesfabrik
 
1858 tømrersvend på fabrik der laver døre og vinduer
 
1859 tømrersvend, byggefirma
 
1860 tømrersvned i kooprativt firma
 
1861 udd.konsulent/rådgiver på privat virksomhed
 
1862 uddannelse på HF kursist studerende
 
1863 uddannelseschef
 
1864 uddannelseskonsulent
 
1865 uddannelseskoordinator, Geodætisk institut
 
1866 udsmykn. af off. institutioner
 
1867 udvikling af elektronik som elektroniktekniker
 
1868 udviklingsassistent på Rook Wool fabrik
 
1869 udviklingsingeniør i software/elektronik i data
 
1870 udøv.klarinettist og musikpædagog
 
1871 ufaglært arbejder på en plastfabrik
 
1872 ufaglært arbejder på garveri
 
1873 ufaglært fabriksarbejder
 
1874 ufaglært gartner på planteskole
 
1875 ufaglært sygehjælper på et plejehjem
 
1876 under revalidering
 
1877 underdirektør i servicevirksomhed
 
1878 underviser bistandsklienter til pædagogmedhjælper
 
1879 underviser børn
 
1880 underviser på husholdningsskole
 
1881 undervisning i yoga,yogalærer
 
1882 undervisning/intruktion/demonstration/servisering
 
1883 undervisningsassistent på fysioterapeutskolen
 
1884 ungdomsvejleder i uddsnnelsevalg og erhverssalg
 
1885 universitetsadjunktvikar på Odense universitet
 
1886 uuddannet hjemmehjælper
 
1887 vagtfunktionær i Gutenberghus
 
1888 vagtmester på alarmsamtaler hos Falck
 
1889 varmemester
 
1890 varmemester i boligforening
 
1891 vaskeriassistent på vaskeri
 
1892 vejmand amtet
 
1893 vice direktør
 
1894 vicekontorchef
 
1895 vicepolitikommisær
 
1896 viceskoleinspektør
 
1897 vicetoldinspektør
 
1898 vicevært
 
1899 vicevært servicemedhjælper
 
1900 viceøkonomichef
 
1901 vikar for lægesekretær
 
1902 vinekspedient
 
1903 vognmaler på et malerværksted
 
1904 vuggestueleder i vuggestue
 
1905 vuggestuepædagog (i vuggestue)
 
1906 vægter på cementfabrik
 
1907 værkfører
 
1908 værkfører i tekstilfirma
 
1909 værkfører lagerchef for landbrugsmaskiner køb salg
 
1910 værkfører på automobilværksted
 
1911 værkfører på fabrik,fremstiller børster og pensler
 
1912 værkfører på maskinfabrik
 
1913 værkfører på skibsværft
 
1914 værkfører på tekstilfabrik
 
1915 værkfører på vinduesfabrik
 
1916 værkfører, maskinfabrik
 
1917 værkfører, tildanner bl.a. sten til detailkunder
 
1918 værkførerass
 
1919 værkstedsarbejder, beskyttet værksted
 
1920 værkstedsassistent på teknisk skole
 
1921 værkstedschef, bilreparationsværksted
 
1922 værkstedsfunktionær i skibsrep.branchen
 
1923 værkstedsleder i en urforretning
 
1924 værkstedsleder, "ung i arbejde"
 
1925 værktøjsmager
 
1926 vært i selskabslokaler samt kogekone
 
1927 væver tekstilfabrik
 
1928 økonoma for økologisk projekt
 
1929 økonoma på distriktspsykiatrisk døgnhus
 
1930 økonomaassistent
 
1931 økonomaassistent i jernindustri
 
1932 økonomi og planlægningsarbejde på Nova Nordisk
 
1933 økonomiassistent på sygehuset
 
1934 økonomichef i Sparekasse
 
1935 økonomichef i metalvarefabrik
 
1936 økonomichef i produktionsvirksomhed
 
1937 økonomidirektør i forskningsvirksomhed
 

Summary Statistics

Valid cases 3151
Missing cases 0
Minimum -4.0
Maximum 1937.0
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.